اللمعة فی حل الکواکب‌السبعة

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۴۱۵/۰۰۰
پدید آورندگان : احمد بن غلام الله الکوم الریش (مولف و خوشنویس)
موضوع اثر : نجوم اسلامی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک