المساحة من کتاب الجبر و المقابلة للخوارزمی

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۴۱۸/۰۱۱
پدید آورندگان : محمد بن موسی خوارزمی (مولف)
موضوع اثر : جبر / مقابله
رنگ : پسته ای
جنس : پسته‌ای، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, مقابله, خط نسخ