کتاب الاغراض صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۴۶۷/۰۴۳
پدید آورندگان : جابربن حیان (مولف)
موضوع اثر : آتش / خاک
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان