رساله فی تحقیق حال ابراهیم‌بن هاشم به عربی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۴۷۸/۰۰۱
پدید آورندگان : سید اسدالله (کاتب) محمدباقر بن محمدتقی شفتی بیدآبادی (مولف)
موضوع اثر : سرگذشتنامه ابراهیم‌بن هاشم / محدثان
تاریخ خلق : ۱۲۵۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : پسته ای
جنس : پسته‌ای، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان