التکملة فی علم‌الحساب به عربی. صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۵۱۴/۰۰۱
پدید آورندگان : عبدالقادر بغدادی (مولف) ملامحسن‌بن محمدقاسم رشتی (کاتب)
موضوع اثر : حساب
تاریخ خلق : ۱۰۹۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، تذهیب و جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر و ۸۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان