تحقیق فی حال ابراهیم بن هاشم قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۵۵۷/۰۰۵
موضوع اثر : ابراهیم‌بن هاشم / سرگذشتنامه محدثان شیعه
تاریخ خلق : از ۱۲۳۴ قمری (قرن ۱۳) تا ۱۲۳۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : پسته ای
جنس : پسته‌ای، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان