الحبل‌المتین صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۵۶۳/۰۱۱
پدید آورندگان : محمدبن تاج‌الدین جزایری (کاتب) محمد بن حسین شیخ بهائی (مولف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : ۱۱۰۲ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای و ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویان, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان