آداب حج صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۶۲۴/۰۰۵
موضوع اثر : حج
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی و پسته ای
جنس : ترمه و پسته‌ای، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی، تذهیب و جدول کشی،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان