وفیات‌الاعیان و انباءالزمان صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۶۳۳/۰۰۰
پدید آورندگان : احمدبن محمد ابن خلکان (مؤلف)
موضوع اثر : سرگذشتنامه اسلام/ سرگذشتنامه محدثان/ سرگذشتنامه نویسندگان
تاریخ خلق : ۱۰۸۱ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر و ۲۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان