تذکرة الشعراء

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۷۹۷/۰۰۰
پدید آورندگان : دولتشاه سمرقندی (مؤلف) میرزا محمد تبریزی (کاتب)
موضوع اثر : سرگذشتنامه شاعران ایرانی
تاریخ خلق : قمری
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ، کاغذ،
تکنیک : دست نویس، ابری سازی،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, نستعلیق, کاغذ