سراج منیر صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۷۹۹/۰۰۲
پدید آورندگان : محمدشریف بن شمس‌الدین کاشف شیرازی (مؤلف) عبدالرحیم‌بن کربلائی محمد هریسی خوئی (کاتب)
موضوع اثر : اخلاق اسلامی/ احادیث اخلاقی/ شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۰۴۴ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : پسته‌ای
جنس : پسته‌ای، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان