صحایف‌الاخبار صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۳۸/۰۰۱
پدید آورندگان : قاری گیلانی (مؤلف)
موضوع اثر : نامه‌های فارسی/ انشاء و تمرین فارسی
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۱) تا قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر و ۵۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان