جغرافیای استرآباد (نخبه کامران) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۵۹/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدعلی قورخانچی (مولف)
موضوع اثر : جغرافیای گرگان
تاریخ خلق : ۱۳۲۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، پارچه مخمل،
تکنیک : دست نویس، سرلوح و جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۸ میلیمتر و ۳۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان