رساله در بیان عدل و آئین پادشاهی آل مظفر (مظفریان)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۱۳/۰۰۲
پدید آورندگان : یوسف‌بن ابی‌یزید کازرونی (کاتب)
موضوع اثر : عدالت
تاریخ خلق : قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی آل مظفر (مظفریان) روی بر خط زمان