بندی از شرح نهج‌البلاغه ابن ابی الحدید قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۵۷/۰۱۰
پدید آورندگان : عبدالحمید بن هبةالله ابن ابی الحدید (شارح) محمدزمان بن کلبعلی متطبب خراسانی (کاتب) امام اول علی بن ابی‌طالب (ع) (مولف اولیه)
موضوع اثر : شرح نهج البلاغه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : قورخانه‌ای، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی، ماشینی نخودی،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان