بیان‌الاسرار شرح مصباح‌الشریعة صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۵۷/۱۰۳
پدید آورندگان : حسین زاهدی شالفروش (مولف و شارح) محمدزمان‌بن کلبعلی متطبب خراسانی (کاتب)
موضوع اثر : عرفان
تاریخ خلق : ۱۰۶۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : قورخانه‌ای، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی، ماشینی نخودی،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان