اخبار الدول و آثار الاول صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۸۷/۰۰۰
پدید آورندگان : احمد بن یوسف قرمانی (گزیننده) مصطفی بن حسن جنابی (مولف اولیه)
موضوع اثر : تاریخ
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر و ۱۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نسخ, تاریخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان