منارات‌السائرین الی‌الله و مقالات‌الطائرین بالله صفویه

نظر شما:

این اثر درباره مقامات عرفان و سیر و سلوک به حق است مولف آن نجم رازی معروف به دایه که در قرن ۱۱ به خط نسخ ۱۵ سطری کتابت شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۱۸۶/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالله بن محمد نجم رازی اسدی (مولف)
موضوع اثر : آداب طریقت
تاریخ خلق : ۱۰۳۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر و ۶۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان