نامه از جانب نواب سکندر جلال‌الدین اکبر به خان خانان صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۱۷۱/۰۲۸
پدید آورندگان : نواب سکندر جلال‌الدین اکبر (مولف)
موضوع اثر : نامه‌های فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان