رند و زاهد صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۱۷۱/۰۳۷
پدید آورندگان : محمد بن سلیمان فضولی بغدادی (شاعر)
موضوع اثر : عرفان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان