مفتاح اسرارالحسینی (ف) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۱۸۱/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدجعفربن صفر مجذوبعلی شاه (مولف) ابوالقاسم شریف (کاتب)
موضوع اثر : عرفان
تاریخ خلق : ۱۲۸۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : آهارمهره فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی آهار مهره،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۲۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان