مطلوب‌القرائت صفویه

نظر شما:

بحث درباره احکام و نوع قرائت -افتادگی در آغاز نسخه
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۱۸۵/۰۱۵
موضوع اثر : قران قرائت
تاریخ خلق : از تا
رنگ : نخودی
جنس : ترمه و رنگارنگ، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۲۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان