کشف الحقایق تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

اثری است عرفانی که عزیزالدین نسفی آن را در قرن ۷ تالیف کرده ،این نسخ در قرن ۹ به خط نسخ ۲۷ سطری کتابت شده است در برخی صفحه ها عناوین با قلم زرین کتابت شده است و نیز با شنگرف
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۱۸۸/۰۰۰
پدید آورندگان : عزیزالدین بن محمد نسفی (مولف)
موضوع اثر : عرفان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، مجدول کشی، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۳ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر و ۴۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, تیموریان, عرفان
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان