تحفه (ف) صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۱۹۶/۰۱۶
پدید آورندگان : یحیی بن حبش سهروردی (مؤلف)
موضوع اثر : عرفان/ نفس
تاریخ خلق : ۲۰ جمادی‌الثانی ۱۰۱۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه- بیاضی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان