بستان‌الاطباء و روضةالالباء خوارزمشاهیان

نظر شما:

منتخب فوائد طبّی مختلفی است از کتب پزشکی و استادان فن و تجربیات مؤلّف که بدون ترتیب و تبویب در دو «جزء» مدوّن شده و تحت عناوین «نکته»، «وصیت»، «اشارة» و «ملحة» آمده است. از مهم‌ترین مطالب کتاب، اطّلاعات ارزنده‌ای است در باب تاریخ طب و فلسفه و مترجمان علوم در اسلام و تألیفات نادر طبّی و فلسفی و مؤلّفان آن آثار که از منابع موجود در کتابخانهٔ بزرگ صلاح‌الدّین ایّوبی که ابن‌مطران پزشک مخصوص وی بود گردآوری شده‌اند. نسخهٔ ملک، جزء اوّل کتاب است که در زمان حیات مؤلّف کتابت شده و از نظر مؤلّف گذشته است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۱۰/۰۰۰
پدید آورندگان : ابن مِطران دمشقی، موفّق‌الدّین ابونصر اسعد بن الیاس (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۶)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم تیماج، ابری چاپی،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر و ۴۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خوارزمشاهیان, خط نسخ
دوره تاریخی خوارزمشاهیان روی بر خط زمان