اسرارالوحی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۵۰/۰۰۷
پدید آورندگان : ابوذربن عبدالله السبزواری (کاتب) علی همدانی (مولف)
موضوع اثر : احادیث عرفانی/ احادیث قدسی
تاریخ خلق : ۹۰۷ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : آبی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : ضربی طلاکوب، ماشینی آبی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان