اختیارات بدیعی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مؤلّف در سال ۷۶۷ق کتابی در سه «مقاله» به نام مفتاح الخزائن نگاشته بود و در سال ۷۷۰ق با تغییراتی این کتاب را تألیف کرد و به نام عصمت‌الدّین بدیع‌الجمال (همسر امیر مبارزالدّین محمّد و مادر سلطان ابوالمظفّر بایزید) تسمیه و توشیح نموده و آن را در دو «مقاله» مرتّب کرده است: ۱. در ادویهٔ مفرده و اسامی آنها به لغت هر طایفه و ابدال و اصلاح و منفعت و مضرّت آن به ترتیب حروف معجم؛ ۲. در مرکّبات مستعمل شامل شانزده«باب».
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۸۸/۰۰۰
پدید آورندگان : انصاری شیرازی، زین‌الدّین علی بن حسین (مولف)
موضوع اثر : داروسازی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان