تشریح‌الابدان صفویه

نظر شما:

رساله‌ای در باب تشریح بدن انسان مشتمل بر یک «مقدّمه»، پنج «مقاله» (عِظام، عصب، عَضَل، أورِدَه، شرایین) و یک «خاتمه» (فی ذکر اعضاء المرکّبة) که به نام پیرمحمّدبهادرخان نگاشته شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۳۸۶/۰۰۰
پدید آورندگان : شیرازی، منصور بن محمّد (مؤلف) احمد (کاتب)
موضوع اثر : پزشکی/ کالبدشناسی
تاریخ خلق : ۱۰ محرم ۱۰۴۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، ابری فرنگی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۸ میلیمتر و ۱۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان