مقاله الاسکندر فی المادة و العدم و الکون صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۳۹۶/۰۰۲
پدید آورندگان : اسکندر افرودیسی (مولف)
موضوع اثر : فلسفه یونانی/وجودگرائی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان