دفع المضارّ الکلّیة للأبدان الانسانیة ( تدارک الخطاء فی التّدبیر الطبّی) صفویه

نظر شما:

این رساله که بین سال‌های ۳۹۲ تا ۴۰۳ق و به درخواست احمد بن محمّد سهیلی ـ وزیر علی بن مأمون خوارزمشاهی ـ تألیف شده مشتمل بر هفت «مقاله» با عنوان «تدارک» است و در باب پاس‌داشت تندرستی و چگونگی برخورد با زیان‌های بهوجودآمده از کارهای روزمرّهٔ انسان نگاشته شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۴۵۲/۰۱۷
پدید آورندگان : ابن سینا، حسین بن عبدالله (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : ۱۰۴۲ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج لایی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان