التّصریف لِمَن عَجَز عن التّألیف ایلخانان

نظر شما:

کتابی مشهور در طب دارای سی «مقاله» که بیست ونه مقالهٔ آن در خصوص بیماری‌های مختلف و کیفیّت درمان آنها و نیز شناخت ادویه و عقاقیر است و مقالهٔ سی‌ام اختصاص به جرّاحی دارد و خود دارای سه «باب» است که بیش از همه مورد توجه قرار گرفته و ترجمه‌های مکرّر از آن صورت گرفته است. نسخهٔ ملک، بخشی از آن و تنها نمونهٔ شناخته شده در کتابخانه های ایران است؛ البته دو نسخهٔ عکسی از این عنوان به شماره‌های ۱۰۲۷ و ۱۲۵۴ در کتابخانهٔ آیت‌الله مرعشی نجفی در قم محفوظ است که نسخه‌های اصل آنها به ترتیب در کتابخانهٔ بشیرآغای ترکیه (۵۰۲) و انستیتوی نسخ خطّی فرهنگستان علوم جمهوری آذربایجان (۳۹۸/۳۱۱۷) نگهداری می‌شوند.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۴۷۸/۰۰۰
پدید آورندگان : زَهراوی قُرطُبی أندلسی، ابوالقاسم خَلَف بن عبّاس (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۷)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر و ۳۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان