الهندباء صفویه

نظر شما:

ابن‌سینا در پاسخ سؤالی در باب دستور پیامبر(ص) که فرمودند کاسنی را نَشُسته به کار ببرید و دانشمندان نیز چنین اعتقادی دارند این رساله را نگاشته است. شیخ در این رساله نیز (مانند رسالات اثبات‌النّبوة و معراج‌نامه) با روش تأویل باطنی دربارهٔ این خبر نبوی اندیشیده است و با آوردن اصلی از اصول علم طبیعی سخن خود را استوار کرده و صحّت گفتار پیامبر (ص) را نشان می‌دهد و از دیوسقوریدس یاد می‌کند.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۵۷۳/۰۰۶
پدید آورندگان : محمد منصور بن ولی‌الله (کاتب) ابن سینا، حسین بن عبدالله (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : ۱۰۸۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، گالینگور سرخ، چرم،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان