تلخیص مسائل حنین صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۵۷۳/۰۴۰
پدید آورندگان : منصوربن ولی‌الله الطبیب (کاتب) ابومسلم کهپائی (کاتب) حنین بن اسحاق (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی اسلامی/پرسشها و پاسخها
تاریخ خلق : ۱۰۸۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان