بداء صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۷۱/۰۰۱
پدید آورندگان : میرزا محمد بن حسن شیروانی (مؤلف)
موضوع اثر : قضا و قدر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویه, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان