رمزالریاحین صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۵۸۸/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدهادی رمزی کاشانی (شاعر) الله قلی‌بن رضوان بیک (کاتب)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۲ ربیع‌الثانی ۱۰۸۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : نوعی ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان