دیوان ابن‌حسام خوسفی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۶۲/۰۰۲
پدید آورندگان : محمدبن حسام الدین ابن حسام (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۱) تا قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان