بندی از مکاتیب قطب‌الدین محمدالکوشک اناری‌الجهرمی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۹۴/۰۱۴
پدید آورندگان : محمد اناری جهرمی (مؤلف) عبدالقادر اردوبادی (کاتب)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : ۱۰۲۱ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان