نان و حلوا صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۷۱۹/۰۳۹
پدید آورندگان : محمدبن حسین شیخ بهائی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی/ شعر عرفانی
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۲) تا قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان