الحاوی فی علم التّداوی خوارزمشاهیان

نظر شما:

تألیف مشهور رازی مشتمل بر آنچه که پزشکان بدان احتیاج دارند از قواعد کلّی طبّی و حفظ‌الصّحة و چگونگی درمان بیماری‌ها. بخش‌های مختلفی از این کتاب در میان نُسَخ خطّی کتابخانهٔ ملک موجود است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۷۸۵/۰۰۰
پدید آورندگان : رازی، ابوبکر محمّد بن زکریاء (مؤلف) اسعد بن الیاس بن مطران طبیب (کاتب)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : رمضان ۵۷۱ قمری (قرن ۶)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی سرطبل‌دار،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر) ضخامت (۸ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی خوارزمشاهیان روی بر خط زمان