دیوان فروغی بسطامی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۷۹۳/۰۰۰
پدید آورندگان : عباس بن موسی فروغی (مولف) محمد بن زین‌العابدین (کاتب)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۲۹۲ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : آبی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان