اشعار

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۹۱۳/۰۰۳
پدید آورندگان : عبدالرحمن بن احمد جامی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۹) تا نامعلوم
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سپاهانی، پارچه،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی، نقاشی،
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, مجموعه, پارچه