خسرو و شیرین قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۱۶۷/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدصادق موسوی اصفهانی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۲۴۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، پارچه،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان