متنخب غزلیات قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۹۱۸/۰۰۷
پدید آورندگان : محمدکاظم واله اصفهانی (مولف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۲۵۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : رنگی
جنس : کاغذ، لاک الکل (روغن کمان)،
تکنیک : دست نویس، آهارمهره، نقاشی زیر لاکی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان