وامق و عذرا زندیه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۹۸۸/۰۰۵
پدید آورندگان : محمدصادق موسوی اصفهانی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۲۰۲ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, مجموعه
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان