چهار سطر از یک رساله نثری مانده صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۰۱۴/۰۰۲
پدید آورندگان : احمد فوقی یزدی (مؤلف)
موضوع اثر : نثر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : پسته ای
جنس : پسته‌ای، پارچه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، دستباف،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان