یوسف و زلیخا صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۰۶۷/۰۰۴
پدید آورندگان : عبدالرحمن بن احمد جامی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : آبی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان