حمله حیدری زندیه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۰۸۸/۰۰۰
پدید آورندگان : احمدبن محمدحسین یزدی (کاتب) محمدرفیع بن محمود باذل (مؤلف)
موضوع اثر : در احوال حضرت رسول
تاریخ خلق : ۱۲۰۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه بخارائی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, خط نسخ
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان