دیوان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۱۹۷/۰۰۲
پدید آورندگان : حسین‌بن رضابن محمدمهدی طباطبائی بروجردی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر عربی/ مرثیه و مرثیه‌سرایی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان