سلسله‌الذهب افشاریه

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۲۱۹/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالرحمن بن احمد جامی (مؤلف)
موضوع اثر : تصوف/ عرفان
تاریخ خلق : ۱۱۵۰ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، کاغذ فرنگی، پارچه،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، دستباف،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی افشاریه روی بر خط زمان