دیوان قاسم انوار صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۲۴۰/۰۰۱
پدید آورندگان : علی بن نصیر قاسم انوار (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۱۰۵ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان